“Mensen en organisaties in staat stellen optimaal te presteren"


Contactgegevens MellonConsult
MellonConsult draagt bij dat mensen en organisaties zich optimaal ontwikkelen zodat;
 • Persoonlijke- en organisatiedoelen worden gerealiseerd
 • Samenwerking oprecht is, gebaseerd op vertrouwen en respect
 • Talenten van werknemers werkelijk worden benut
 • Werknemers en de afnemer als klant tevreden zijn over uw organisatie
MellonConsult realiseert dit door:
 • Managers en professionals te coachen of te trainen
 • Teams en organisaties te begeleiden in hun ontwikkeling
 • In veranderingsprocessen te adviseren en te ondersteunen
 • Conflicten in organisaties helpen hanteerbaar te maken
Werkdomeinen MellonConsult:
 • Veranderingen in de organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Samenwerking tussen personen, in het team of tussen afdelingen
 • Trainingen vanuit de specifieke werkomgeving van medewerkers
MellonConsult werkt met de principes:
 • Wederzijds onderling vertrouwen en respect
 • Energetische principe van veranderende organisaties
 • Systemisch denkkader van een organisatie-dynamiek
 • Acht fasenproces voor veranderingen en eigenschappen van effectief leiderschap