“Mensen en organisaties in staat stellen optimaal te presteren"


Contactgegevens MellonConsult
Samenwerking

De opvatting van MellonConsult is dat elk mens een intentie in zich heeft om het goede na te streven en op zoek is naar een zekere vorm van geluk. Een veelheid aan energie die in een organisatie verloren gaat heeft te maken dat mensen elkaar verkeerd begrijpen of zich niet begrepen voelen. Bij verstoorde samenwerkingsrelatie zijn er voor de personen die het treft en voor de organisatie geen winnaars, maar verliest een ieder een deel aan kracht. Veelal onbewust realiseerd men zich niet wat hij of zij een ander aan doet en welke consequenties dit heeft op de persoon, waardoor kwaliteiten onbenut blijven.

Een echt goed gesprek, inzicht wie de ander eigenlijk is of het doen van een gezamenlijke activiteit is al een eerste grote stap in de oplossing naar een verbeterde relatie.

Het optimaliseren van samenwerkings- en vertrouwensrelaties:
  • Krachten bundelen, synergie ontwikkelen in het team of tussen afdelingen
  • Samen en complemetair aan elkaar dezelfde doelen nastreven
  • Bemiddeling in ‘conflictsituaties’ en oplossingsgericht met elkaar verder
  • Teambuildings-activiteiten
Te vervullen rollen door MellonConsult:
  • Interntermediair, Coachend, Bemiddelaar, Organisator
Aanpak MellonConsult:
  • Verhelderen van de situatie, vaststellen van de na te streven uitkomsten, ontwikkelen programma van aanpak, start van een nieuw samenwerkingstraject gebaseerd op respect en vertrouwen