“Mensen en organisaties in staat stellen optimaal te presteren"


Contactgegevens MellonConsult
Veranderingen in de organisatie

Veranderingen doorvoeren met mensen in een organisatie is een proces waar tijd voor nodig is. Vaak wordt te snel ingezet op het intrumentele waaraan mensen zich dienen te onderwerpen. Eén van de oorzaken waardoor maar 30% van de veranderingsdoelen met succes geraliseerd wordt.

Elke verandering heeft altijd invloed op gedrag/attitude van mensen. Het vraagt een vermogen om in te zien wat de aanleiding vormt om te veranderen en nieuwe kansen te zien, voor een ieder persoonlijk en de organisatie. Mensen zijn het politieke hart en hoofd van een organisatie. Deze menselijke factor is in de opvatting van MellonConsult de essentiele sleutel tot elk na te streven succes. De basisvoorwaarde om te veranderen is dan ook door mensen op een juiste manier bij het veranderproces te betrekken en ze mede eigenaar te maken.

Veranderingen in ‘kwaliteit en cultuur’ met succes realiseren?:
  • Veranderingsprocessen, reorganisatie of fusie
  • Motiveren van medewerkers met weerstanden bij veranderingen
  • Betrokkenheid en draagvlak bij medewerkers creëren
  • Integreren van een tweetal ‘verschillende’ culturen
  • Projecten, nieuw te starten activiteiten
Te vervullen rollen MellonConsult in de organisatie in verandering:
  • Adviseur, procesregisseur, organisatie-coach, projectmanager interventies
Aanpak MellonConsult:
  • Een orientatie om zicht te krijgen op de situatie, concretiseren van veranderdoelen, advisering in veranderingstrategie, opstellen plan van aanpak, ontwikkelen programma ‘medewerkers in verandering’